2023 rok
w branży
e-commerce

Krzysztof Łada z Euvic 360 e-com dla serwisu WirtualneMedia przedstawia najważniejsze trendy i wyzwania w branży e-commerce

Najważniejsze trendy w 2022 roku, trend na 2023

– Będzie to najprawdopodobniej kolejny rok, w którym e-commerce będzie się rozwijał kosztem tradycyjnych kanałów sprzedaży.
– Spadnie presja na skracanie czasu dostawy. Aktualnie, wielu dostawców zapewnia dostawę następnego dnia i to wydaje się dla naszego rynku wystarczające w większości przypadków. Krótsze czasy dostawy wiążą się ze znacznym wzrostem kosztów i jako takie będą funkcjonować na rynku, ale jako nisza.
– Wzrośnie presja na lojalizowanie klienta poprzez wzrost jakości obsługi. Do obsługi klienta będzie coraz częściej zaprzęgana sztuczna inteligencja, która 24/7 będzie w stanie odpowiadać na wszelkie pytania związane z ofertą oraz obsługą zamówienia.
– Aplikacje społecznościowe takie jak TikTok będą coraz istotniejszym kanałem dystrybucji. Już dziś najmłodsi częściej korzystają z tej aplikacji niż z Googla w poszukiwaniu rekomendacji produktowych.

Co pandemia i inflacja zmieniły w branży w 2022 roku

Rok 2022 nie był dla branży ecommerce rokiem łatwym. Po bardzo intensywnych wzrostach z dwóch ubiegłych lat przyszła pora na znaczącą korektę dynamiki wzrostów, co z kolei w połączeniu z planami inwestycyjnymi u wielu graczy na rynku wywołało lekki popłoch. Należy zauważyć, że zarówno wcześniejsze wzrosty, jak i obecna korekta są wynikiem szerszych kryzysów na rynku. Wzrosty były związane z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami w tradycyjnym handlu. Do przewidzenia było, że wpływ tego czynnika zapewne szybko osłabnie i tak też się stało. Wielu graczy rozpoczęło w tym czasie znaczące inwestycje w rozbudowę swoich możliwości logistycznych, a gwałtowne ograniczenie wzrostów w najlepszym wypadku wydłuży okres zwrotu z inwestycji, z kolei w tych gorszych może doprowadzić do przetasowań właścicielskich lub nawet upadków całych przedsięwzięć.

Największe wyzwanie na 2022 rok

Aktualnie cała gospodarka, a w szczególności handel, dotknięte są wysoką inflacją, która z jednej strony ogranicza wydatki konsumentów, a z drugiej ogranicza marże sprzedawców. Jest to sytuacja, która preferuje silnych graczy zdolnych do elastycznego i dynamicznego dostosowywania się do sytuacji. Z perspektywy dostawcy technologii marketingowych zauważamy, że część przedstawicieli rynku stosuje strategię „ucieczki do przodu”, inwestując w pozyskanie i utrzymanie użytkowników w myśl zasady, że na kryzysie można nie tylko stracić, ale też wiele zyskać dzięki wycofanej postawie konkurentów. Patrząc na wszystko, co nas spotkało w ostatnich latach, należy być bardzo ostrożnym w przewidywaniu tego, co może nas czekać w kolejnych latach. Wiele wskazuje na to, że wpływ czynnika inflacji oraz pandemii będzie się sukcesywnie ograniczał, jednak spadek dynamiki PKB każe nam jeszcze poczekać na odbicie gospodarcze. Taka sytuacja może być paradoksalnie ogromną szansą dla branży ecommerce, która może być dużo bardziej elastyczna od tradycyjnych gałęzi gospodarki.

 

Przeczytaj więcej tutaj.

Trendy i wyzwania w branży na 2023 rok w ocenie Huberta Pałkiewicza z Euvic Media dla serwisu WirtualneMedia

Co na temat trendów i wyzwań w branży na 2023 rok ma do powiedzenia nasz Media & Communication Strategy Director?

Marka YOPE w portfolio Euvic 360 e-com

Euvic 360 e-com została wybrana przez markę YOPE do prowadzenia działań reklamowych związanych z usługą display retargetingu.