Euvic Media
dla Państwowej
Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wybiera Euvic Media

Agencja mediowa Euvic Media dla Państwowej Inspekcji Pracy zaplanowała edukacyjną kampanię społeczną. Do zadań agencji mediowej należało planowanie i zakup mediów do działań toczących się pod hasłem „Szanuj życie, siebie nie odbudujesz”. W kampanii wykorzystano portale o tematyce budowlanej, ogłoszeniowe, You Tube, a także GDNsearch. Działania potrwają do połowy grudnia br.

Euvic Media dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Opracowaliśmy strategię działań, harmonogram prac, scenariusz i film promocyjny, a także media plan kampanii.