Koncept kreatywny, tworzenie kreacji, związanych z bieżącą komunikacją

Kreatywna komunikacja dla ubezpieczeń

Jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie i rozwijanie głównej linii kreatywnej oraz przygotowanie bieżącego contentu publikowanego na Facebooku. Główna idea
bazuje na symbolicznych skojarzeniach, dzięki którym w lekki i kreatywny sposób przedstawiamy usługi marki. Pomysł śmiało pokazuje, że o usługach firm ubezpieczeniowych nie musimy mówić zawsze w kontekście negatywnych i przykrych wydarzeń.

Klient: InterRisk
Kanały: Facebook
Zakres: koncept kreatywny, tworzenie kreacji związanych z bieżącą komunikacją
Czas realizacji: 2 lata