Kampania
Kolejowe ABC II

Urząd Transportu Kolejowego z kampanią społeczną Kolejowe ABC II

Euvic Effect (Euvic Performance) przygotowała dla Urzędu Transportu Kolejowego ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego.

„Kampania Kolejowe ABC II” byla drugim etapem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Jej celem było propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego, a także podczas poruszania się na obszarach stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Kampania Kolejowe ABC II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Euvic Effect był liderem konsorcjum wraz z Sigma Bis, agencją reklamową DSK oraz Partner of Promotion. Kampania Kolejowe ABC II, obejmowała opracowanie platformy kreatywnej oraz prowadzenie działań w telewizji, radiu, kinach, internecie oraz social mediach wraz z działaniami PR.

Medialne rewolucje, czyli jak trafić z reklamą

Hubert Pałkiewicz i Michał Ślemp we wrześniowo-październikowym wydaniu „Press” omawiają konieczność wykorzystywania odpowiednich mediów do dotarcia do grupy docelowej produktu czy usługi.

Euvic Digital wprowadza konsumentów w świat dźwięku słuchawek Shokz i Skullcandy

Firma OMT Group Sp. z o.o. po udanej współpracy dla marki Shokz zdecydowała się powierzyć agencji przygotowanie kolejnej kampanii dla marki Skullcandy.