Euvic Media dla ONZ
  • ok. 5 min.

Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ

Po raz XVI odbył się Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021) – Forum Zarządzania Internetem, tym razem w Polsce, w Katowicach.

Dom mediowy Euvic Media, działając na zlecenie agencji Eskadra, odpowiedzialny był za zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby Szczytu Cyfrowego ONZ realizowanych dla KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów). Działania reklamowe przebiegały pod hasłem „Internet United” i objęły swym zasięgiem internet (emisja formatów reklamowych w kanałach internetowych), współpracę z influencerami, reklamę zewnętrzną, a także prasę polską i zagraniczną (wybrane tytuły). Kreację do działań promujących Szczyt przygotowała agencja Eskadra.

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021 odbył się 6-10 grudnia 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Szczyt Cyfrowy pn. Forum Zarządzania Internetem (ang. Internet Governance Forum, w skrócie: IGF) jest międzynarodową inicjatywą utworzoną przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 roku. Od tego momentu odbywa się corocznie w różnych krajach na całym świecie pod egidą ONZ. Szczyt ma charakter wielostronnego i otwartego forum umożliwiającego prowadzenie dialogu nad zagadnieniami zarządzania internetem (prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci) wszystkim interesariuszom debaty w tym obszarze, niezależnie od tego, czy reprezentują rząd danego kraju, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, środowisko techniczne, czy też środowisko naukowe (na równych zasadach oraz w drodze otwartego procesu).

Dotychczasowa aktywność polskiej społeczności internetowej zgromadzonej wokół powyższej tematyki została przez ONZ bardzo wyraźnie doceniona, dzięki czemu Polska została wybrana na organizatora Szczytu Cyfrowego – IGF 2021. Była to pierwsza od ok. 10 lat edycja Szczytu, która została zorganizowana w Europie Środkowo-Wschodniej. W sumie w katowickim IGF 2021 wzięło udział 10 300 osób ze 175 krajów i wszystkich kontynentów, z czego 2700 osobiście pojawiło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pozostali dołączyli online.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem: www.igf2021.pl

Podsumowanie i prognozy dla rynku SEM i SEO

Zobacz najciekawsze kampanie SEM/SEO i przeczytaj, co liczy się w 2022 roku

Oceniamy zagraniczne kampanie

Bezmyślne piękno, zgon przed lunchem i samospełniające się tweety.